ZÁRUKY KVALITY

Certifikáty, pojištění a členství 

Společnost FORCORP GROUP spol. s r. o. je držitelem certifikátů dle norem ISO pro služby ostrahy majetku a osob a úklidové služby:

ISO 9001:2008 pro systém managementu jakosti - přijetím tohoto certifikátu, jsme se zaručili zajišťovat služby dle požadavků našich klientů a jejich potřeb, ostatně na tom je založena i naše firemní politika - my jsme otevření názorům zákazníka, respektujeme jeho přání, upřednostňujeme jeho zájmy, rychle reagujeme na změny potřeb našich odběratelů, sami a pravidelně přinášíme individuální návrhy pro zvýšení kvality námi poskytovaných služeb, jsme loajální ke klientovi a vytváříme pracovní místa pro osoby se zdravotním postižním.

ISO 14001: 2005 pro systém environmentálního managementu - dodržováním těchto mezinárodních požadavků dbáme o ochranu životního prostředí: minimalizujeme rizika znečištění vodních zdrojů, ovzduší, půdy, obtěžování hlukem či zápachem, minimalizujeme spotřeby energie, materiálu a recyklaci, používáme biologicky odbouratelné čisticí prostředky.

OHSAS 18001:2007 pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - tato norma implementuje mezinárodní standardy pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP) při práci, které zahrnují právní stanovy a jiné specifické požadavky v systému řízení BOZP v organizaci pro eliminaci rizik a zároveň je kompatibilní s předpisy ISO 9001 a 14001.

  • ISO/IEC 27001:2005 kodex zásad pro řízení systémů bezpečnosti informací - definuje a eliminuje rizika napadení, poškození a zneužití informací, přináší požadavky k zajištění ochrany a bezpečnosti všech důležitých aktiv společnosti.

Pojištění společnosti:

Naše společnost je pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. následovně:

- pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání s limitem plnění 100.000.000,- Kč

- pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností ostraha majetku a osob v rozsahu obecné odpovědnosti 100.000.000,- Kč 

Členství:

Od roku 2010 jsme řádným členem Českého klubu bezpečnostních služeb.

Ocenění:

V roce 2013 získala naše společnost v soutěži Ocenění českých podnikatelek za Cenu za výjimečný růst firmy.

FORCORP GROUP spol. s r.o., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky